Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

На 25 май 2018 г. влиза в сила новият Общ регламент относно защитата на данните –  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

Във връзка с това, „Вивадор“ ЕООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни: 

 „Вивадор“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на  нашия  уебсайт,в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни. 

„Вивадор“ ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

1. Какви лични данни събираме?

Ние събираме информация от Вас, само когато правите запитване  или резервация.

Информацията, която изискваме е минималната необходима за третиране на Вашето запитване – име, имейл адрес, телефонен номер. Тези данни ще бъдат използвани единствено във връзка с обработката на  Вашето запитване. Името ни е нужно, за да се уверите, че отговорът е предназначен за Вас, имейлът и телефонът – за да Ви отговорим, ако се налага.

Когато купувате туристически пакети или услуги от нас в нашия офис или чрез онлайн комуникация с нас, ние събираме и: 

-Вашата идентификация – включително данни от документ за самоличност като ЕГН или ЛНЧ, дата и място на издаване, валидност на документа;

-Информация за пътниците

-Финансова информация – например ваша банкова сметка

-Чувствителни лични данни – свързани със здравословното състояние, диетични изисквания, изисквания за лица с увреждания

-Информация за сключване на застраховка

-Информация за издаване на визи – копие или оригинал на паспорт, снимка

2. Използване на информацията

Информацията, която събираме от вас може да бъде използвана:

-Да подобрим нашия уеб сайт

-Да персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди

-Да се свържем с Вас, за да отговорим на Ваше запитване

-Да направим Вашата резервация 

3. Обработка на лични данни 

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор.

4. Споделяне на информация с трети страни

„Вивадор“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако: 

-има изрично съгласие на клиента;

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

-информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и „Вивадор“ ЕООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

5. Срок на съхранение

Туристическа агенция „Вивадор Травел“ ще обработва и съхранява събраните личните данни за определен срок – до отпадане на основанието и при пълно съобразяване със специалните законови изисквания по Закона за туризма, Закона за счетоводството, Закон за задълженията и договорите и другите нормативни актове, които пряко и/или непряко уреждат отношенията между страните по Договора за туристически пакет.

6. Сигурност на данните

„Вивадор Травел“ прилага строги мерки за защита, за да осигури поверителността, сигурността и цялостта на Вашите лични данни. Достъпът до тях е ограничен до служителите, които имат право да ги ползват и които са длъжни да съблюдават правилата за конфиденциалност.

7. Право на достъп, на промяна, на премахване или на противопоставяне

Във всеки един момент Вие може да поискате от „Вивадор Травел“ право на достъп до Вашите лични данни, изпращайки писмо в свободна писмена форма. Вие разполагате с правото да промените, актуализирате или заличите тези данни, както и да поискате ограничаване на използването им или трансферирането им към друга фирма. Освен това Вие разполагате с правото да се противопоставите на използването на личните си данни, въз основа на законова мотивация, както и да възразите срещу обработката им по определен начин или за определени цели, вкл. автоматизирано обработване. Вие разполагате и с правото да депозирате жалба пред Комисията за защита на личните данни.

8. Политика за „бисквитки“ (cookies)

Какво представлява „бисквитката”?

Повечето уебсайтове, които посещавате, използват „бисквитки“, за да подобрят качеството на Вашия престой. Те позволяват на уебсайтовете да Ви „запомнят“ – или за времетраенето на Вашето посещение (чрез използване на „бисквитка за престой“), или за повтарящи се посещения (като използват „постоянна бисквитка“).

„Бисквитките“ могат да имат най-различни функции. Те Ви позволяват да навигирате ефективно между отделните страници, като запазват Вашите предпочитания и като цяло подобряват качеството на Вашия престой на уебсайта. „Бисквитките“ правят Вашето взаимодействие с уебсайта по-бързо и по-лесно. Ако даден уебсайт не използва „бисквитки“, той ще смята, че сте нов посетител всеки път, когато преминете към нова страница на уебсайта – например когато затворите дадено меню и преминете към друга страница, той няма да запомни, че сте затворили менюто на предходната страница и ще покаже следващата страница с отвореното меню.

Някои уебсайтове също така използват „бисквитки“, за да могат да насочват своите рекламни или маркетингови послания въз основа, например, на Вашето местоположение и/или навици при използването на интернет.

„Бисквитките“ могат да бъдат поставени от уебсайта, който посещавате („собствени бисквитки“), или от други уебсайтове, които предоставят съдържание на страницата, която разглеждате („бисквитки на трети страни“).

Какво съдържа „бисквитката”?

„Бисквитката“ е обикновен текстов файл, който се съхранява на Вашия компютър или преносимо устройство от сървъра на уебсайта. Впоследствие този сървър може да възстанови или да прочете съдържанието на съответната „бисквитка“. „Бисквитките“ се управляват от Вашия браузър. Всяка „бисквитка“ е уникална и съдържа определена анонимна информация, като например анонимен идентификатор, име на сайта, цифри и букви. Тя позволява на уебсайта да запомни Вашите предпочитания при сърфиране в интернет.

Видове „бисквитки“

Собствени „бисквитки“:

Собствените „бисквитки“ се поставят от уебсайта, който посещавате, и могат да бъдат прочетени само от съответния уебсайт.

„Бисквитки“ на трети страни:

„Бисквитките“ на трети страни се поставят и използват от организация, различна от собственика на уебсайта, който посещавате. Например, за да измери своята аудитория, даден уебсайт може да използва аналитично дружество на трета страна, което ще постави своя собствена „бисквитка“, за да извърши услугата. Уебсайтът, който посещавате, може също така да има внедрено съдържание, например видео материали от YouTube или поредица от редуващи се изображения от Flickr. Тези сайтове може също да поставят свои собствени „бисквитки“.

И, което е по-важно, даден уебсайт може да използва рекламната мрежа на трета страна, за да предоставя насочена реклама.

Парламентът не използва рекламни услуги.

„Бисквитки за престой“:

„Бисквитките за престой“ се поставят временно в рамките на даден престой в интернет и се изтриват от устройството на ползвателя при затварянето на браузъра.

„Постоянни бисквитки“:

„Постоянните бисквитки“ се съхраняват на Вашия компютър за определен период (обикновено една година или повече) и не се изтриват при затварянето на браузъра. Те се използват, когато трябва да знаем кой сте Вие в рамките на повече от един престой.

Как да контролирате бисквитките? 

Ако не желаете да получавате “бисквитки”, докато разглеждате нашата интернет страница, можете да промените настройките на Вашия браузър и/ или мобилно устройство, така, че да ви уведомява при получаване на „бисквитки“ или можете да изберете да ограничите или блокирате получаването на „бисквитките”. 

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете като посетите функцията „Помощ“ на Вашия браузър, настройките на Вашето мобилно устройство или можете да посетите aboutcookies.org или allaboutcookies.org, където е предоставена детайлна информация относно управлението на „бисквитките“ в едни от по-използваните видове браузъри. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, включително нашия, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. 

Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на туристическа агенция “Вивадор Травел”. 

Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз. 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон: 02 915 3 518 
E-mail: kzld@cpdp.bg 
Интернет страница: www.cpdp.bg